Disclaimer top10-beste.nl

top10-beste.nl (onderdeel van webRtistik) besteedt zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de content op deze website. top10-beste.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. top10-beste.nl kan hiervoor dus ook niet aansprakelijk worden gesteld.

De content (o.a. teksten, beelden, video’s) op deze website mag niet vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van top10-beste.nl.

Op deze website tref je een aantal links (bijvoorbeeld affiliate hyperlinks en banners) aan naar andere websites. top10-beste.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en/of de wijze waarop deze websites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, de copyright ‘notice’ en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.